25 Eylül 2009 Cuma

Honda Jazz Hybrid2011 de sipasaya çıkması beklenen Honda Jazz'ın Hybrid modelinin ilk görüntüleri yayınlandı. Kaportada çok fazla bir değişikliğin görülmediği modelde panjur üzerindeki "Hybrid" logosu dikkat çekiyor.

2 Eylül 2009 Çarşamba

Honda Jazz Eylül 2009 Satış Fiyatları

Honda Jazz Joy+ ve Fun+ Eylül 2009 satış fiyatları
19 Haziran 2009 fiyatlarına göre ;

Fun+ i-Shift 500.- TL
Fun+ Düz vites 653.-TL
Joy+ i-Shift 729.-TL
Joy+ Düz vites 881.-TL artmış.

Aksesuarsız modellerdeki fiyat artışı dikkat çekici. Sanırım Honda bu modelleri daha çok sattığı için fiyat artış politikasını da bu modeller üzerinde yoğunlaştırıyor.

1 Eylül 2009 Salı

İlk Yardım Eğitimi ve Bilinmesi Gerekenler

GENEL BİLGİLER

İlk Yardım:
Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.
İlk Yardımcı:
İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta ya da yaralıya tıbbi araç-gereç aranmaksızın mevcut araç-gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, en az Temel İlk Yardım Eğitimine katılıp “ilkyardımcı sertifikası” almış kişidir.
İlk Yardımın Öncelikli Amaçları
 • Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,
 • Hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek,
 • İyileştirmeyi kolaylaştırmak..
İlk Yardım Temel Uygulamaları: İlk yardımda temel uygulamalar, Koruma, Bildirme ve Kurtarma (KBK) olarak üçe ayrılmaktadır.
Koruma: Olay yerinde olası tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.
- Olay trafik kazası ise;
 • Kazaya uğrayan araç mümkünse güvenli bir alana alınmalıdır.
 • Olay yeri görünebilir biçimde işaretlenmelidir.
 • Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır.
 • Kazaya uğrayan aracın kontak anahtarı kapatılmalıdır.
 • Arcın yakınında sigara içilmemeli ve içilmesine izin verilmemelidir.
- Olay yerinde gaz varlığı söz konusu ise, patlama ve zehirlenmelerin önlenmesi için;
 • Gaz tüpünün vanası kapatılmalı, ortam havalandırılmalıdır.
 • Kıvılcım oluşturacak ışıklandırma ya da çağrı araçlarının kullanımına izin verilmemelidir.
- Her türlü olayda;
 • Öncelikle olay yeri güvenliği sağlanmalıdır.
 • Olay yeri güvenliği sağlanabiliniyor ise, hasta ya da yaralılar kesinlikle yerlerinden kımıldatılmamalıdır.
 • Hasta ya da yaralılar yaşam bulguları yönünden değerlendirilmelidir.
 • Bilinç kaybı olanlar ile solunum, dolaşım, kanama vb. problemi olan hasta ya da yaralılar belirlenerek, öncelikle müdahale edilmelidir.
 • Kanamalı durumlarda Hepatit B, C, ve HIV/AIDS gibi hastalıklara karşı korunmak için müdahaleden önce mutlaka eldiven giyilmelidir.
Bildirme:Herhangi bir kaza ya da ani bir hastalık durumunda, tıbbi yardım için en hızlı şekilde 112 aranarak haber verilmesidir.Duruma göre itfaiye (110), zehir danışma merkezi (114), emniyet güçleri (Polis-155 / Jandarma-156) de aranabilir.
Tıbbi yardım için 112 arandığında; kesin yer ve adres, olayın tanımı, hasta ya da yaralı sayısı, durumları, arayan kişi, hangi numaradan aradığı, nasıl bir yardım alındığı ya da olay yerindeki olanaklar açıklanmalıdır.
Kurtarma: Olay yerinde hasta yaralılara müdahale; hızlı ancak sakin ve bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. Hasta ya da yaralının durumunun değerlendirilmesine bağlı olarak ilk yardım yapılmalıdır. Eğer ilk yardım bilinmiyorsa asla hasta ya da yaralıya dokunulmamalı ve yaralı kımıldatılmamalıdır.
İlk yardımcının müdahalede yapması gerekenler
 • Hasta ya da yaralının durumunu değerlendirmek (bilinç ve solunum ),
 • Hasta ya da yaralının korku ve endişelerini gidermek,
 • Hasta ya da yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek,
 • Hasta ya da yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahalede bulunmak,
 • Kanama, kırık, çıkık ve burkulma vb. durumlarda yerinde müdahale etmek.
 • Hasta ya da yaralının yarasını görmesine izin vermemek,
 • Hasta ya da yaralıları hareket ettirmeden müdahalede bulunmak,
 • Hasta ya da yaralıların en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak ( 112 ),
 • Olay yeri güvenliği açısından herhangi bir tehlike yok ise, hasta ya da yaralıyı kesinlikle yerinden kımıldatmamak.


SOLUNUM YOLU TIKANIKLARINDA İLK YARDIM
Solunum yolunun, solunumu gerçekleştirmesi için gerekli havanın geçmesine engel olacak şekilde tıkanmasıdır. İki türlü tıkanma vardır:
 • Kısmi tıkanma: Az da olsa, bir miktar hava geçişinin olduğu duruma kısmi tıkanma denir.
Kısmi tıkanma durumunda; kişi öksürür, nefes alabilir, konuşabilir.
İlk yardım olarak, kişiye dokunulmaz ve öksürmeye teşvik edilir.
 • Tam tıkanma:Hava girişinin tamamen engellendiği duruma tam tıkanmadenir.
Tam tıkanma durumunda; kişi nefes alamaz, acı çeker gibi ellerini boynuna götürür, konuşamaz, rengi morarmıştır.
İlk yardım olarak, Heimlich Manevrası yapılır.
Yetişkin ve Çocuklarda Heimlich Manevrası;
 • Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir.
 • Bilinci kontrol edilir.
 • Sırtına iki kürek kemiği arasına 5-7 kez vurulur.
 • Cismin çıkıp - çıkmadığı ağız içerisinden kontrol edilir.
 • Çıkmadıysa, arkadan sarılarak gövdesi kavranır.
 • Bir el yumruk yapılarak, başparmak çıkıntısı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yerleştirilir. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır.
 • Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
 • Bu hareket 5-7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanılır.

BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLK YARDIM
Bayılmalarda ilk yardım
 • Etraftaki meraklılar uzaklaştırılır
 • Hasta ya da yaralı sırt üstü yatırılır ve ayakları 30 cm yukarı kaldırılır (Şok pozisyonu).
 • Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve korunur
 • Sıkan giysiler gevşetilir
 • Kusma varsa yan pozisyonda tutulur
Bilincin kapalı olması durumunda ilk yardım
 • Olay yeri güvenliği sağlanır
 • Solunum yolu açıklığı sağlanır
 • Hasta ya da yaralının solunumu değerlendirilir
 • Koma pozisyonu verilir
 • Tıbbi yardım istenir (112)
 • Sağlık ekipleri gelene kadar hasta ya da yaralının her 2-3 dk bir solunumu kontrol edilir.
Şok durumunda ilk yardım
 • Hasta ya da yaralının endişe ve korkuları giderilir.
 • Mümkün olduğunca temiz hava soluması sağlanır.
 • Hava yolunun açıklığı sağlanır.
 • Kanama varsa hemen durdurulur.
 • Şok pozisyonu verilir.
 • Hasta ya da yaralı sıcak tutulur.
 • Gereksiz yere hasta ya da yaralı hareket ettirilmez.
 • Tıbbi yardım istenir (112)

KANAMALARDA İLK YARDIM
Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına ( vücut içine ya da dışına ) akmasına kanama denir.
Dış kanamalarda ilk yardım
Amaç: Kanamayı kısa zamanda kontrol altına almak ve yarayı temiz tutmaktır!
 • Yara üzerine temiz bir bez parçası ya da gazlı bezle direkt baskı uygulanır,
 • Kanama durmazsa; birinci bezi kaldırmadan ikinci bir bez konarak basınç arttırılır,
 • Gerekirse bandaj ile sarılarak kanlanmış bezler kaldırılmadan basınç artırılarak sürdürülür,
 • Kanayan bölgeye en yakın basınç noktasına bası uygulanır,
 • Kanama kol ya da bacaklardaysa ve kırık şüphesi yoksa, kanama bölgesini kalp hizasından yukarıda tutulur,
 • Şok pozisyonu verilir,
 • Sık sık yaşam bulguları kontrol edilir ( 2-3 dk. arayla ).
İç kanmalarda ilk yardım
 • Hasta ya da yaralının bilinci ve solunumu değerlendirilir.
 • Hasta ya da yaralı sırt üstü yatırılarak üzeri örtülür ve ayakları 30 cm. kaldırılır ( şok pozisyonu)
 • Asla ağızdan yiyecek içecek VERİLMEZ.
 • Kapalı kırık varsa, kan damarlarının yaralanmasını önlemek ve bir iç kanamaya sebep olmamak için hasta ya da yaralının hareketsiz kalması sağlanır.
 • Hasta ya da yaralının yaşamsal değişimleri izlenir.
 • Tıbbi yardım istenir (112)
Burun kanamasında ilk yardım
 • Öncelikle sakin olunmalıdır.
 • Hemen hasta ya da yaralının başı öne doğru eğilir.
 • Hasta ya da yaralının mümkünse oturması sağlanır.
 • Hasta ya da yaralının burun kanatları iki parmakla sıkıştırılır.
 • Bu işleme yaklaşık 5 dk kadar devam edilir.
 • Kanamanın durmaması halinde hasta ya da yaralının en yakın sağlık kuruluşuna götürülmesi sağlanır.
Kulak kanamasında ilk yardım
Kanama hafifse:
 • Temiz bir bezle temizlenir.
Kanama ciddi ise;
 • Kulak tıkanmadan gazlı bezle kapatılır.
 • Hasta ya da yaralının hareketsiz olarak, kanayan kulak üzerine yan yatması sağlanır.
 • Tıbbi yardım istenir (112)
 • Unutulmamalıdır ki; kulak kanaması olası bir beyin kanamasının habercisi olabilir.

YANIKLARDA İLK YARDIM
Ateş, radyasyon, kızgın cisim vb. çeşitli fiziksel ve yakıcı kimyasal etkenlere maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasına yanık denir.
1.Derece yanıklar
 • Derinin yüzeyinde, kızarıklık (pembe, kırmızı arası renk) şeklinde görülen doku hasarı vardır.
 • Ağrı vericidir.
 • Yanan bölgede hafif şişlik vardır.
 • Genelde 48 saat içinde kendiliğinden iyileşir
2.Derece yanıklar
 • Derinin 1. ve 2. tabakası etkilenmiştir.
 • Enbelirgin özelliği deride içi su dolu kabarcıklar ( bül ) oluşmasıdır.
 • Çok ağrılıdır.
3.Derece yanıklar
 • Derinin tüm tabakaları etkilenir.
 • Kaslar, sinirler, damarlar etkilenebilir.
 • Yanık bölgede beyaz kuru yaradan, siyah renge kadaraşamaları vardır.
 • Ağrısızdır, çünkü bütün sinirler zarar görmüştür.
Yanığın vücutta oluşturduğu olumsuz etkileri
 • Derinliğine, yaygınlığına ve oluştuğu bölgeye bağlı olarak, organ ve sistemlerde işleyiş bozukluğuna yol açar.
 • Ağrı ve sıvı kaybına bağlı olarak şok meydana gelir.
 • Hasta ya da yaralının kendi vücudunda bulunan mikrop ve toksinlerle enfeksiyon riski oluşur.
Isı ile oluşan yanıklarda ilk yardım
 • Kişi hala yanıyorsa, paniğe engel olunur, koşması engellenir.
 • Hasta ya da yaralı ıslak battaniye vb. ile sarılır ya da yuvarlanması sağlanarak yanma durdurulmaya çalışılır.
 • Hasta ya da yaralının hava yolu açıklığı ve solunumu (AB) değerlendirilir.
 • Yanık çok yaygın değilse yanan bölge en az 20 dk.tazyiksiz ve bol soğuk su altında tutulur.
 • Şişlik oluşabileceğinden saat, yüzük, bilezik vb. takılar çıkarılır.
 • Yanan bölgedeki giysiler çıkarılır (giysi yanan bölgeye yapışmışsa etrafından kesilerek çıkarılması gerekir).
 • Yanan bölge sabunlu su ile dikkatlice temizlenir.
 • Su toplayan yerler patlatılmaz.
 • Yanan bölgelere (el,ayak gibi) birlikte bandaj yapılmaz.
 • Yanık üzeri temiz ve nemli bezle örtülür, yanık üzerine hiçbir madde sürülmez.
 • Hasta ya da yaralı battaniye vb. ile örtülür.
 • Yanan vücut bölgesi geniş ve sağlık kurumu uzaksa, kusma yoksa, bilinci açıksa; sıvı kaybını gidermek amacıyla hasta ya da yaralıya hazırlanan sıvı (1 lt. su+ 1 çay kaşığı karbonat + 1 çay kaşığı tuz), maden suyu vb. içirilir.
 • Tıbbi yardım istenir ( 112 ).
Kimyasal yanıklarda ilk yardım
 • Yanan bölgedeki giysiler çıkarılarak, kimyasal maddenin deriyle teması kesilir.
 • Yanan bölge bol, tazyiksiz akan suyla, en az 20-25 dk. yıkanır.
 • Hasta ya da yaralı battaniye vb. ile örtülür.
 • Tıbbi yardım istenir ( 112 ).
Elektrik yanıklarında ilk yardım
 • Olabildiğince soğukkanlı ve sakin olunur.
 • Hasta ya da yaralıya dokunmadan önce elektrik akımı kesilir.
 • Akımı kesme imkânı yoksa yalıtkan bir maddeyle (tahta, plastik) kişinin elektrikle teması engellenir.
 • Hasta ya da yaralının solunum yolu açıklığı ve solunumu değerlendirilmelidir.
 • Hasta ya da yaralı kımıldatılmamalıdır.
 • Hasar gören vücut bölgesi örtülür.
 • Hasta ya da yaralının bilinci açık ve kendini iyi hissediyorsa dahi tıbbi yardım istenir.
Sıcak çarpmasında ilk yardım
 • Hasta serin ve havadar bir yere alınır.
 • Hastanın giysileri çıkarılır.
 • Hasta sırt üstü yatırılarak, kol ve bacaklar yükseltilir.
 • Bulantı yoksa ve bilinci açıksa; su ve tuz kaybını gidermek için hastaya su, tuz, karbonatla hazırlanan sıvı ya da maden suyu içirilir.

DONMALARDA İLK YARDIM
Aşırı soğuk nedeni ile soğuğa maruz kalan bölgeye yeterince kan gitmemesi ve kanın pıhtılaşmasıyla dokularda hasar oluşmasına donma denir.
Birinci derece donmalar:
 • En hafif şeklidir.
 • Deride solukluk, soğukluk hissi
 • Uyuşukluk, halsizlik
 • Daha sonra kızarıklık ve karıncalanma hissi görülür
İkinci derece donmalar:
 • Zarar gören bölgede gerginlik hissi,
 • Şişlik, ağrı, içi su dolu kabarcıklar,
 • Su toplanması, iyileşirken siyah kabuklara dönüşür.
Üçüncü derece donmalar:
Dokuların geriye dönülmez biçimde hasara uğramasıdır. Canlı ve sağlıklı deriden kesin hatları ile ayrılan siyah bir bölge oluşur.
Donmalarda ilk yardım
  • Hasta ya da yaralı ılık bir ortama alınarak soğukla teması kesilir.
  • Donmaya maruz kalan kişi sakinleştirilir.
  • Donan kişi hareket ettirilmez, kesin istirahat etmesi sağlanır.
  • Kuru giysiler giydirilir.
  • Bilinci açık ise sıcak, şekerli içecekler verilir.
  • Su toplamış bölgeler asla patlatılmaz, üstü örtülür.
  • Donuk bölge asla ovulmaz, kendiliğinden ısınması ya da çözünmesi sağlanır.
  • El ve ayaklar doğal pozisyonda tutulur.
  • Hala halsizlik varsa bezle bandaj yapılır.
  • Tıbbi yardım istenir.(112)

Kırık :
Kırık; kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar, darbe sonucu ya da kendiliğinden oluşur.
Kırık çeşitleri
· Kapalı kırık: Kemik bütünlüğü bozulmuştur ancak deri sağlamdır.
· Açık kırık: Deri bütünlüğü bozulmuştur. Kemik uçları dışarı çıkmıştır, beraberinde kanama ve enfeksiyon riski taşırlar.
· Parçalı kırık: Kemik birden fazla yerden kırılmıştır.
Kırık belirtileri
· Bölgenin hareket edilmesi ile artan yoğun ağrı,
· Şekil bozukluğu ( Diğer sağlam organ ile karşılaştırılır ),
· Bölgede şişlik ve kanama sonucu morarma,
· İşlev kaybı,
· Hareketlerde kısıtlanma,
Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar
· Kırık yakınındaki damar, sinir, kaslarda yaralanma ve sıkışma. ( Kırık bölgede nabız alınamaması, soğukluk, solukluk, aşırı hassasiyet )
· Kanamaya bağlı şok.
· Açık kırıklarda enfeksiyon riski görülebilir.
Kırıklarda ilk yardım
· Yaşamı tehdit eden başka yaralanma varsa ona öncelik verilir.
· Hasta ya da yaralı hareket ettirilmez.
· Ani hareketlerden kaçınılır, kırık kemik düzeltilmeye çalışılmaz.
· Kırık kolda ise; şişlik oluşacağından yüzük, saat vb. takılar ya da eşyalar çıkartılır.
· Kırık bölge hareket ettirilmez.
· Açık kırık varsa; tespitten önce yara üzeri temiz bir bezle kapatılır.
· Kırık olan bölge, bir üst ve bir alt eklemi de içine alacak şekilde karton, tahta vb. sert cisimle tespit edilir(sağlık ekiplerinin ulaşamayacakları ve taşıma yapılması gereken durumlarda).
· Tespit edilen bölge yukarıda tutularak dinlenmeye alınır.
· Kırık bölgede sık aralıklarla (3-5 dk.) nabız, derinin rengi kontrol edilir.
· Hasta sıcak tutulur.
· Tıbbi yardım istenir ( 112 ).Burkulma:
Burkulma; eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır
Burkulmalarda ilk yardım
· Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem, dolaşımı engellemeyecek şekilde tespit edilir.
· Şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır.
· Soğuk uygulama yapılır.
· Hareket ettirilmez.
· Uzun süre geçmiyorsa, tıbbi yardım sağlanır.


Çıkık :
Çıkık; eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır
Çıkıklarda ilk yardım
· Eklem bulunduğu şekilde tespit edilir (sağlık ekiplerinin ulaşamayacakları ve taşıma yapılması gereken durumlarda).
· Çıkık yerine asla oturtulmaya çalışılmaz.
· Hasta ya da yaralıya ağızdan hiçbir şey verilmez.
· Çıkık bölgesinde; nabız, deri rengi, ısı kontrol edilir.
· Tıbbi yardım istenir ( 112 ).


Hayvan ısırmalarının önemi
Kedi köpek vb. hayvanların dişleri sivri ve keskindir. Ağızlarında ise daima mikrop vardır. Isırmaları halinde derindeki dokulara kadar mikropların ulaşmasına neden olurlarAyrıca birden fazla ısırmalarında ciddi yaralanmalara yol açabilirler.
Kedi - köpek ısırmalarında ilk yardım
Hafif yaralanmalarda;
· Yara 5 dk. süreyle sabun ve soğuk suyla yıkanır.
· Yaranın üzeri temiz bir bezle kapatılır.
Ciddi yaralanma ve kanama varsa;
· Yaraya temiz bir bezle basınç uygulanarak kanama durdurulur.
· Derhal tıbbi yardım sağlanır ( 112 )
· Hasta kuduz aşısı için uyarılır.
Arı sokmasında ilk yardım
· Arının soktuğu bölge yıkanır.
· Derinin üzerinden arının iğnesi görünüyorsa çıkarılır.
· Soğuk uygulama yapılır ( soğuk su ). Amonyak vb. kullanılmaz.
· Eğer ağızdan sokmuşsa, solunumu güçleştiriyorsa kişinin buz emmesi sağlanır.
· Ağız içi sokmalarında ve alerjisi olanlar için tıbbi yardım istenir.
Akrep sokmasında ilk yardım
· Hasta sakinleştirilir.
· Sokmanın olduğu bölge hareket ettirilmez.
· Hasta ya da yaralı yatar pozisyonda tutulur.
· Sokulan bölgeye soğuk uygulama yapılır.
· Sokulan yerindört parmak üst bölümüne dolaşımı engellemeyecek şekilde bandaj uygulanır.
· Turnike uygulanmaz.
· Yara üzerine hiçbir girişimde bulunulmaz ( kesilmez, emilmez, vb.).
· Tıbbi yardım istenir (112).
Yılan sokma / ısırmalarında ilk yardım
· Hasta sakinleştirilip, dinlenmesi sağlanır.
· Yara soğuk su ile yıkanır.
· Yaraya yakın bölgedeki baskı yapabilecek takı ya da eşyalar çıkarılır ( yüzük, bilezik, saat vb.).
· Yaraya soğuk uygulama yapılır.
· Yaralanan bölgenin dört parmak üst bölümüne dolaşımı engellemeyecek şekilde bandaj uygulanır.
· Turnike uygulanmaz.
· Yaralı mümkün olduğunca hareket ettirilmez.
· Yara üzerine hiçbir girişimde bulunulmaz ( kesilmez, emilmez, vb. ).
· Yaralının yaşam bulguları izlenir.
· Tıbbi yardım istenir (112).
Deniz canlıları sokmasında ilk yardım
· Kişi hareket ettirilmez.
· Temas eden ya da etkilenen vücut bölgesi ovulmaz.
· Batan diken varsa ve görünüyorsa çıkarılır.
· Bu hayvanların enzimleri sıcağa karşı dayanıksız olduğundan, temas edilen ya da etkilenen bölgeye sıcak uygulama yapılır.
· Kişi sağlık kuruluşuna sevk edilir.YARALANMALARDA İLK YARDIM
Yara; kesme, vurma, çarpma gibi olaylar sonucu deri ya da deri altı dokusunun bütünlüğünün bozulmasıdır.
Yaralanmalar çeşitli şekillerde olabilir. Bazı yara türleri;
Kesik yara: Cam, bıçak gibi kesici aletlerle olan yaralardır.
Ezik yara: Taş, sopa gibi sert bir cisim ya da yumruk çarpması sonucu olan yaralardır.
Delici yara: Uzun ve sivri aletlerle olan yaralardır.
Enfekte yara: Derin ve kirli yaralar, ısırma, sokma sonucu olan yaralardır.
Yaraların ortak belirtileri
· Ağrı,
· Kanama,
· Yara kenarlarının ayrılması.
Yaralanmalarda ilk yardım
· Kanama varsa durdurulur.
· Batan cisim varsa çıkarılmaz.
· Yaralının sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır.
· Yaralı tetanozdan korunmak için uyarılır.
· Delici göğüs yaralanmalarında; öncelikle göğüsteki açık yara birkaç kat temiz bez ya da plastik malzeme ile kapatılır. Yaralının bilinci yerindeyse, yarı oturur şekilde oturması sağlanarak sırtı desteklenir ve ayakları 30 cm yükseltilerek şok pozisyonu verilir.
· Delici karın yaralanmalarında hasta sırt üstü yatırılır. Dışarı çıkmış organlar deri altına ittirilmez, yara üzerinde toplanarak üzeri temiz ve nemli bezle örtülür.
· Tıbbi yardım istenir (112).ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM
Zehirlenme:
Zehirleyici maddenin vücuda girmesi sonucu normal vücut fonksiyonlarının bozulmasıdır.
Zehirlenmelerde etkilenen sistemler ve görülen belirtiler
Sindirim sistemi; bulantı, karın ağrısı, kusma, ishal.
Sinir sistemi; rahatsızlık hissi, hareketlerde uyumsuzluk, havale, bilinç kaybı.
Solunum sistemi;nefes darlığı, morarma, solunum durması.
Dolaşım sistemi;nabız bozukluğu, kalp durması.
Zehirler vücuda; sindirim, solunum ve cilt yoluyla girmektedir.
Sindirim yolu zehirlenmesi : Ev ya da bahçede kullanılan kimyasal maddeler, zehirli mantarlar, bozuk besinler, aşırı ilaç ve alkol alınması sonucu oluşur.
Solunum yolu zehirlenmesi: Genellikle karbon monoksit gazı ( tüp kaçakları, şofben, sobalar ) lağım çukurunda biriken karbondioksit, klor, yapıştırıcılar, boyalar, ev temizleyicileri vb. maddelerin solunması sonucu oluşur.
Cilt yolu zehirlenmesi:Zehirli madde vücuda deri yoluyla girer.
İlaç enjeksiyonu, zehirli bitkilere temas, zirai ilaçlar, zehirli hayvanların ısırması ve sokması sonucu oluşur.
Sindirim yolu ile zehirlenmede ilk yardım
· Kişinin bilinci kontrol edilir.
· Sadece ağız zehirli maddeyle temas etmiş ise su ile çalkalanır.
· Zehirli madde el ile temas etmişse, el sabunlu su ile yıkanır.
· Hasta ya da yaralının yaşam bulguları değerlendirilir.
· Kusma, bulantı, ishal vb. belirtiler değerlendirilir.
· Özellikle, yakıcı maddenin alındığı ve hasta yaralının ne yiyip içtiğinin bilinmediği durumlarda hasta asla kusturulmaz!
· Bilinç kaybı varsa hasta ya da yaralıya koma pozisyonu verilir.
· Hasta ya da yalının üzeri örtülür.
· Tıbbi yardım istenir (112).
· Olayla ilgili bilgiler toplanarak kaydedilir. ( Zehirli maddenin türü, kişi ilaç ya da uyuşturucu alıyor mu, hastanın bulunduğu saat, evde ne tür ilaçlar olduğu, vb.)
Solunum yoluyla zehirlenmelerde ilk yardım
· Olay yeri güvenliği sağlanır (Gaz vanası kapatılır, olay yerine ateşle yaklaşılmaz).
· Cam, kapı vb. açılarak ortam havalandırılır ya da hasta temiz havaya çıkarılır.
· Hastanın bilinci kontrol edilir, solunum yolu açıklığı ve solunumu değerlendirilir.
· Hasta rahat nefes alabilmesi için yarı oturur pozisyonda tutulur.
· Hastanın bilinci kapalı ise koma pozisyonu verilir.
· Tıbbi yardım istenir (112).
Deri yolu ile zehirlenmelerde ilk yardım
· Olay yeri güvenliği sağlanır.
· Yaşam bulguları değerlendirilir.
· Ellerin zehirli madde ile teması önlenir.
· Zehir bulaşmış giysiler çıkartılır.
· Zehirle temas etmiş deri 15 - 20 dk. boyunca bol suyla yıkanır.
· Tıbbi yardım istenir (112).
Zehirlenmelerde genel ilk yardım uygulamaları
· Olay yeri güvenliği sağlanır.
· Hastanın bilinci ve yaşam belirtileri değerlendirilir.
· Zehirlenmeye neden olan madde mümkün olduğunca kısa sürede ortamdan uzaklaştırılarak etki azaltılır
· Hastanın yaşamsal fonksiyonlarının ( solunum, dolaşım) devamı sağlanmaya çalışılır.
· Tıbbi yardım istenir (112).
Zehir danışma merkezi (114) : Zehir danışma merkezi 24 saat hizmet
vermektedir.
Zehirlenme vakalarında merkez aranarak, yapılabilecekler hakkında bilgi alınabilir.Göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
Göze toz, kirpik gibi madde kaçmış ise
· Toz ya da kirpik kaçan göz ışığa çevrilir, alt ve üst göz kapağına bakılır.
· Toz ya da kirpik nemli, temiz bir bezle çıkartılır.
· Kişiye gözünü kırpıştırması söylenir.
· Göz bol, temiz su ile yıkanır.
· Kişiye gözünü ovmaması söylenir.
· Göze kaçan toz ya da kirpik çıkmıyorsa, kişinin sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır.
Göze metal ya da bir cisim batmış ise;
· Gerekmedikçe hasta kımıldatılmaz.
· Göze hiçbir müdahale yapılmaz.
· Her iki göz üçgen sargı benzeri bir malzeme ile sarılarak kapatılır.
· Tıbbi yardım istenir (112).
· Hastanın göz uzmanlık dalı olan bir sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır.
Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
· Kesinlikle sivri ve delici bir cisimle müdahale edilmez.
· Yabancı cisim kaçmış kulağa su değdirilmez.
· Tıbbi yardım istenir (112).
Buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
· Burun duvarına bastırarak kuvvetli bir nefes verme ile cismin atılması sağlanır.
· Çıkmazsa tıbbi yardım sağlanır(112).Hasta ya da yaralı taşınmasında genel kurallar:
· Genel bir kural olarak, hasta ya da yaralının yeri değiştirilmemeli ve dokunulmamalıdır!
· Olağan üstü bir tehlike söz konusu ise (ortam güvenli değil ise ya da hasta ya da yaralıya temel yaşam desteği yapılması gerekiyor ise ) taşıdığı her türlü riske rağmen acil taşıma zorunludur.
· Taşıma gerektiren durumlarda İlk yardımcı kendi sağlığını asla riske sokmamalıdır.
· Gereksiz zorlama ve yaralanmalardan kaçınılmalıdır.
Hasta ya da yaralı taşınırken dikkat edilmesi gereken kurallar:
· Baş - boyun - gövde ekseni esas alınmalı,
· Ekip çalışması yapılmalı,
· Hasta ya da yaralıya yakın mesafede çalışılmalı,
· Daha uzun ve kuvvetli kas grupları kullanılmalı,
· Sırtın gerginliğini korumak için dizler kalçadan bükülmeli,
· Yerden destek alacak şekilde, her iki ayak kullanılmalı ve biri diğerinden öne yerleştirilmeli,
· Omuzlar leğen kemiği hizasında tutulmalı,
· Ağırlık kaldırırken karın muntazam tutulup, kalça kasılmalı,
· Kalkarken ağırlık kalça kaslarına verilmeli,
· Yavaş ve düz adımlarla yürünmeli( Adımlar omuzdan geniş olmamalı.),
· Ani dönme ve bükülmelerden kaçınılmalı hasta ya da yaralı mümkün olduğunca hareket ettirilmemelidir.
Araç içindeki hasta ya da yaralıyı araçtan çıkarma
· Kaza geçirmiş yaralı bir kişi eğer; olay yeri güvenliği sağlanamıyor (yangın,patlama tehlikesi, vb) ya da kişinin solunumu yok ise omuriliğine zarar vermeden çıkarılmalıdır. Aksi durumda yaralı kişiler araçtan çıkarılmamalı, olay yeri güvenliği sağlandıktan sonra tıbbi yardım istenerek, tıbbi yardım gelene kadar olay yerinde beklenilmelidir.
· Hasta ya da yaralının araçtan çıkarılmasında Rentek Manevrası olarak adlandırılan teknikten yararlanılır.
Rentek Manevrası uygulama basamakları:
1. Kaza ortamı değerlendirilerek olay yeri güvenlik önlemleri alınır.
2. Hasta ya da yaralının bilinci kontrol edilir, bilinç yok ise 1-1-2 aranır.
3. Hasta ya da yaralının solunumu değerlendirilir (Solunum yok ise hasta ya da yaralının araçtan çıkarılmasına karar verilir.).
4. Hasta ya da yaralının ayaklarının pedallara sıkışıp sıkışmadığı kontrol edilir.
5. Emniyet kemeri bağlı ise açılır.
6. Hasta ya da yaralının karşı taraftaki eli kemer ya da giysilerine sıkıştırılır.
7. Hasta ya da yaralıya yan tarafından yaklaşılarak, bir eliyle hasta ya da yaralının yakın taraftaki kolu bilekten kavranır, diğer elle çenesi tutularak boynu desteklenir.
8. Baş - boyun - gövde hizası bozulmadan tek hareketle araçtan dışarı çıkarılır
9. Hasta ya da yaralı yavaşça yere veya sedyeye yerleştirilir.Boğulma
Boğulma; vücuttaki dokulara yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana gelmesidir.
Boğulmalarda ilk yardım
 • Boğulma nedeni ortadan kaldırılır,
 • Bilinç kontrolü yapılır,
 • Hava yolu açıklığı sağlanır ve solunumu değerlendirilir,
 • Temel Yaşam Desteği sağlanır,
 • Derhal tıbbi yardım sağlanır (112).Yaşam bulguları izlenir.


Havale:
Adalelerin kontrol edilemeyen kasılmalarıdır. Sinir merkezindeki tahriş
sonucu beyinde gerçekleşen elektriksel boşalmalardır.
Havalenin Nedenleri
· Beyinde yaralanma,
· Beyinde enfeksiyon,
· Yüksek ateş,
· Bazı hastalıklar (Sara).
Ateş nedenli havale herhangi bir hastalık sonucu vücut sıcaklığının
38 C°’ nin üzerine çıkmasıyla oluşur.
Genellikle 6 ay ve 6 yaş arasındaki çocuklarda rastlanır. İlk yardım olarak;
· Öncelikle hasta ılık suyla ıslatılmış havlu yada çarşafa sarılır.
· Ateş bu yöntemle düşmüyorsa oda sıcaklığında küvete sokulur, duş alması sağlanır.
· Ateş düşmezse tıbbi yardım istenir.
Sara krizi
· Hastada var olmayan koku alma, adale kasılması vb. ön haberci denilen belirtiler görülebilir.
· Bazen hasta bağırır, şiddetli ve ani bir şekilde bilincini kaybederek yığılır.
· Yoğun ve genel adale kasılması görülür. 10 - 20 sn kadar nefesi kesilir.
· Dudaklarda ve yüzde morarma gözlenir.
· Ardından kısa ve genel adale kasılması, sesli nefes alma, aşırı tükürük salgılanması, altına kaçırma görülebilir.
· Hasta dilini ısırabilir başını yere çarpıp yaralayabilir.
· Aşırı kontrolsüz hareketler gözlenebilir.
· Son aşamada hasta uyanır, şaşkındır, nerede olduğundan habersiz, uykulu hali vardır.
Sara krizinde ilk yardım
· Olayla ilgili güvenlik önlemleri alınır.
· Kriz kendi sürecinebırakılır.
· Hasta bağlanmaya çalışılmaz.
· Kilitlenmiş çene açılmaya çalışılmaz.
· Yabancı herhangi bir madde kullanılmaz ( soğan, kolonya vb. ).
· Hastanın kendini yaralamamasına dikkat edilir.
· Etraftaki zarar verebilecek malzemeler uzaklaştırılır.
· Sıkan giysiler gevşetilir.
· Kusma karşısında tetikte olunmalıdır.
· Düşme sonucu yaralanma varsa ilgilenilir.
· Tıbbi yardım istenir(112).HIV/AIDS Epidemiyolojisi
HIV/AIDS ilk defa 1981 yılında ABD’de bir grup homoseksüel (eşcinsel) erkekte ender olarak rastlanan PCP ve Kaposi sarkomu vakalarının kendisini göstermesiyle tıp camiasında o zamana kadar görülmemiş bir hastalık olduğu belirlenmiştir.
İlerleyen yıllarda vaka sayılarının artması ve homoseksüel kişilerin biseksüel kişilerle birlikte
olmaları onların da kadınlarla birlikte olması AIDS’in homoseksüel hastalığı olmadığını herkese
bulaşabileceğini göstermiştir. Tıp dünyası yapılan araştırmalar sonucu AIDS hastalığını
tanımlamıştır.
AIDS; Hastalığın adı
HIV; Hastalığa etken olan virüsün adı
Acquired=Kazanılmış Human=İnsan
Immune=Bağışıklık Immunodeficiency=Bağışık yetmezliği
Deficiency=Yetmezlik Virus=Virüsü
Syndrome=Sendromu
HIV/AIDS’in Tarihçesi
1981 ABD’de genç, homoseksüel erkeklerde Kaposi sarkomu ve Pneumocytisis carinii jiroveci (PCP) pnömonisi tespiti
1982 Hastalığa “AIDS” adının verilmesi
1983 HIV-1 saptanması
1984 Antikor testlerinin geliştirilmesi
1985 HIV-2 saptanması
1987 Tedavisinde kullanılan Zidovudin ilacının ruhsatlandırılması
HIV/AIDS Nasıl Bulaşır?
1- Cinsel Yolla ( %55-60 );
Korunmasız olarak yapılan (kondom, prezervatif kullanmaksızın) her türlü vaginal, oral ve
anal cinsel temas ile,
2- Kan yoluyla ( %5-10 );
Kan,organ ve doku nakli,kan temas etmiş delici, kesici aletler,ortak şırınga kullanımı
3- Anneden bebeğe ( %20-30 );
Gebelikte, doğumda ve doğum sonrası anne sütü emzirme ile.
HIV/AIDS Nasıl Bulaşmaz?
· Sarılmakla, dokunmakla, öpmekle, okşamayla, el sıkışmakla,
· Aynı çatal, bıçak, kaşık, bardak, tabak, havlu kullanmakla,
· Öksürme, aksırma, nefes, gözyaşı, tükürük ve ter ile,
· Sinek, sivrisinek, böcek sokmaları ve hayvan ısırıkları ile,
· Aynı yüzme havuzu, duş, hamam, sauna, tuvalet kullanmakla,
· Aynı ev, okul, işyeri, tiyatro, sinema, otobüste ve odada bulunmakla,
· Aynı telefonu kullanma ve sigara paylaşmakla,
· Evcil hayvanlarla aynı ortamda bulunmakla AIDS BULAŞMAZ.
HIV/AIDS vakalarının yaygınlaşmasıyla nedeniyle, insanlar ilk yardım uygulamaları sırasında hastalığın kendilerine bulaşmasından endişe etmektedir. İlk yardım uygulamalarında, lastik eldiven giyilmesi, vb. hijyenik uygun önlemlerin alınması bulaşma riskini önemli ölçüde azaltacaktır.
HIV/AIDS’ten Korunma Önlemleri
Cinsel temas ile bulaşdan korunma
· Toplum bireylerine “Üreme Sağlığı ve GÜVENLİ CİNSEL YAŞAM” Eğitimi verilmesi
· Erkekler için kondom ( prezervatif, kaput, kılıf ) kullanımı,
· Kadınlar için Kadın Kondomu kullanımının sağlanması, eğitimi ve yaygınlaştırılması,
· Tek eşliliğe riayet etme,
· Cinsel temasla bulaşan diğer enfeksiyonlar hakkında bilgi, tanı ve tedaviye erken dönemde başlama,
· Cinsel YAŞAMA hayır diyebilme becerisi kazanma,
Kan ve kan ürünlerinden bulaştan korunma
· Riskli davranışta bulunan kişilerin kan bağışlamaması ( Pencere dönemi ),
· Kendimize ya da herhangi bir kişi için ihtiyaç duyulan kan ve kan ürünlerine gerekli testlerin uygulanmış olması,
· Ototransfüzyon ( Kişinin kendi kanının kendisine kullanılması üzere vermesi. ),
· Güvenli kan için güvenli kan bağışçılarının sağlanması ve eğitim,
· Damar içi uyuşturucu madde kullanma alışkanlığı olanlar; uyuşturucuya HAYIR diyebilme, reddetme ve ortak şırınga paylaşmama,
· Sağlık personeline bulaştan korunmada evrensel önlemlerin uygulanması,
· Kesici, delici aletlerin kullanımında koruyucu önlemlerin titizlikle uygulanması.
III. Anneden bebeğe bulaşın önlenmesi
· Gebeliğin önlenmesi
· Doktor gözetiminde, tedavi destekli gebelik ve doğum
· Emzirmeme
Güvenli bir ilk yardım uygulaması için;
· İlk yardım uygulamasına başlamadan önce imkânınız varsa eldiven, yoksa poşet giyiniz.
· Ellerinizi ilk yardım uygulamasından sonra bol su ve sabunla yıkayınız.
· Elinizde açık yara varsa vücut sıvıları ile temas etmemeye çalışınız.
· Yaralı kişinin yakınındaki cam kırıkları v.b maddelere dokunurken çok dikkatli olunuz.
· Derideki kesici ve delici yaraları mutlaka temiz bir bezle kapatınız.
· Kanamalı ve açık yarası olan kişilerle direkt temasta bulunmayınız.
· Suni solunum sırasında kullanılabilecek maske v.b malzemeyi bulundurunuz ve kullanmayı öğreniniz.
· Kendinizi koruyunuz unutmayın ki hasta olan kişiden alınan mikroplar ömür boyu kalıcı hastalık haline dönüşebilir.Psikolojik ilk yardım
Herhangi bir kaza, ani hastalık veya afet durumunun kişilerin üzerinde yarattığı olumsuz etkileri en aza indirgemek ve onların güçlüklerle baş edebilme ve normal yaşamlarını sürdürülebilmelerini sağlamak için; bireylerin, ailelerin ve toplumun psikolojik ve sosyal anlamda güçlendirilmesini amaçlayan müdahalelerdir.
· Her şeyden önce duygudaşlık (empti) kurun.
· Hasta ya da yaralıya kendinizi tanıtın ve ilk yardım uygulamaları için izin alın.
· Hasta ya da yaralı ile göz teması kurun ve yumuşak ve sıcak bir konuşma yapın.
· Hasta ya da yaralıya duygusal destek verin.
· Hasta ya da yaralıya önyargılı olmadan arkadaşça yaklaşın.
· Hasta ya da yaralıya dikkatli bir şekilde olayın ne olduğunu ve ne olacağını açıklayın.
· Ondan işbirliği desteği isteyin.
· Hasta ya da yaralıyı dinleyin ve sempatik olun.
· Eğer gerekliyse pratik bilgilerle yardım desteği verin.
. Hasta ya da yaralıya sağlık görevlileri olay yerine gelinceye kadar ağızdan yiyecek ya da içecek vermeyin.Acil Durum Telefon Numaraları 112 Acil Yardım
110 İtfaiye
156 Jandarma

155 Polis
154 Trafik
114 Zehir Danışmaİlk yardım uygulamaları için, evde, okulda, iş yerinde, arabalarda, fabrikada, havaalanında, tren istasyonlarında ve diğer tüm aklımıza gelebilecek her yerde ilk yardım çantası bulundurulması gerekmektedir.

İlk yardım çantası direkt bir ısı kaynağından ve çocukların erişebileceği yerden uzak, ne çok nemli ne de kuru bir yerde tutulmalıdır. Mutfak ya da banyo ilk yardım çantasının bulundurulması için uygun bir ortam değildir.

Evde yaşayanların ilk yardım çantasının nerede olduğunu bilmeleri gerekir. Kullanılan malzemelerin sayılarını yeniden tamamlamak ve yerine koymak çok önemlidir. Son kullanma tarihi olan ve tüketilen malzemeleri yenilenmeli ve temiz bir şekilde muhafaza edilmelidir.

İLK YARDIM ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKEN MALZEMELER


Malzemenin adı Miktar
1. Suni solunum maskesi 1 Adet
2. Büyük sargı bezi (10 cmX3-5 cm) 2 Adet
3. Steril hidrofil gaz bezi (10x10 cm 50 lik) 1 Kutu
4. Üçgen sargı bezi 3 Adet
5. Hidrofil pamuk (70 gr) 1 Paket
6. Flaster 1 Adet
7. Çengelli iğne 10 Adet
8. Makas 1 Adet
9. Elastik bandaj (6-8 cm enli) 1 Adet
10. Yara bandı 10 Adet
11. Tıbbi eldiven 2 Çift
12. Açık renk plastik örtü 1 Adet
13. Not defteri 1 Adet
14. Kurşun kalem 1 Adet
15. İlk yardım el kitabı 1 Adet
16. El feneri 1 Adet
17. Düdük 1 Adet
18. Cımbız 1 Adet
19. Malzeme listesi 1 Adet
20. Alüminyum yanık örtüsü 1 Adet